adwokat
Kancelaria Adwokacka
ul.Wilcza 44 lok 7
00-679 Warszawa
tel./fax: (22) 628 49 70
kancelaria@adwokaci-wawa.pl

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych:


Sprawy karne:
•obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz na etapie postępowania przygotowawczego
•obrona w sprawach o wykroczenia
•pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego
•reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i występowanie przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego).
Sprawy cywilne:
Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem w sprawach z zakresu m.in.:
•prawa zobowiązań (m.in. powództwa o zapłatę, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie)
•prawa rzeczowego (m.in. ochrona prawa własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie)
•spadki – (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek)
•sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – m.in. sprawy o rozwód, o separację, alimenty
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego
Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem m.in. w następujących sprawach:
•rozwody
•separacje
•alimenty
•przysposobienie
Sprawy z zakresu prawa administracyjnego
Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego obejmuje między innymi udzielanie porad prawnych oraz:
•reprezentowanie klienta przez organami administracji publicznej
•przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
•przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
•zastępstwo procesowe w postępowaniu przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
Pomoc prawna dla przedsiębiorców i osób prawnych
•prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa
•udzielanie porad prawnych w bieżących sprawach przedsiębiorstwa
•sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
•sporządzanie opinii prawnych
•udział w negocjacjach handlowych
•reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej